En intervju med mig angående ämnet e-hälsa från Vitalis där jag pratar om strategisk kommunikation.

 

linje

 

 

En liten promo video om mitt företag SK.

 

linje

 

 

En SOA integrations video som kanske kan hjälpa till att förklara vad SOA är för något.

 

film

 Skärmavbild 2014-05-13 kl. 09.49.39

linje

Requirements Analysis
Project Management
IT Strategy
Change Management
IT Management
CRM
Customer Service
Scrum
Agile Project Management
Project Portfolio Management
Management Consulting
Customer Relations
Databases
IT Service Management
Team Management
Business Intelligence
Business Process Improvement
Business Process Design
Software Project Management
Business Management
Problem Solving
Medtech
Contract Negotiation
Integration
Telecommunications
Management
Förvaltnings metodiker
Förhandlingsteknik
Ledarskapskurser
Aktiviteter och föreningar: IPMA, Svenskt projektforum
ITIL, Bita.se

linje
VOIP
SAP
PPS
Projektil
RUP
PROPS
LOTS
LEAN
TPI
TCP/IP
JAVA
.NET
e-Arkiv
R7 e-Arkiv
Journalsystem J3
Journalsystem J4
Journalsystem TakeCare
Journalsystem PMO
Journalsystem Vision
Ensamble (Intersystems)
ITIL
SOA
HL7
PM3
ESB
Linux
IBM
OSX
Oracle
Windows
Sharepoint
HTML
Episerver
FIRO UGL
Solaris
NPÖ

linje

W3D3, FormPipe Software AB Skräddarsydd och utökad lärarutbildning inkl. – handläggarrollen,- reigstratorsrollen,- administratorrollen,- Workport,- Stora gränssnittet,- Arbetsflöden

linje

Kravarbete i säkerhetsorienterade teknikprojekt – Användningsfall och icke funktionella krav (Fortum, RK, Postgirot Bank)
Rollbaserade behörighetsstrukturer (Fortum, RK, Postgirot Bank)
Modelleringsövningar (Nordea)
Projektrevisioner (Fortum)
Kontinuitetsplanering (SKANDIA)
Säkerhetsutredningar (RK)
Agera som översättare mellan verksamhetsproffs och IT-proffs (NORDEA)
Metakataloger (TE)
Verksamhetsutveckling (Fortum, ACS, SPROM)
Kundinterface (Fortum, Nokia, TietoEnator, ACS, SPROM)
Designer, PR, Marknad, Utveckling, Allt kring idé stadiet till leverans av hemsidor
Film och video producent utbildning.

kompetenser

Jag har tidigare jobbat som senior projektledare och kundansvarig för olika affärsområden.
Jag har jobbat både operativt i kundleveranser samt strategiskt med att förvalta och utveckla affärsområden i några av Sveriges största företag.
Jag är van att ta en central roll i de större leveransåtagenden, äga kundrelationer samt utveckla och utöka affärsområdet inom nya och existerande kunder.
Jag har en stor erfarenhet från teknik sidan och genom denna erfarenhet så är jag en brygga mellan teknik och verksamhet.
Jag har flera gånger fått höra att jag är en duktig kommunikatör samt presentatör.

 • Specialistområden: Integration mellan komplexa system.
 • Specialistområden: Online spel på Svenska Spel
 • Specialistområden; Journalsystem inom hälsa och sjukvård.
 • Specialistområden: IKT miljön på våra skolor.
 • Specialistområden: Content marketing.
 • Specialistområden: Utbildare och föreläsare.
 • Specialistområden: Webb utveckling.
 • Specialistområden: Avtals förhandling.
 • Specialistområden: Account management.

Teknisk projektledare / Agil coach på Svenska Spel

 

Supportchef CGM (TakeCare, J3, PMO och Asynja)

 

Utbildare – http://www.sk-utbildning.se

 

Projektledare – Konvertering mellan olika journalsystem och e-arkiv lösningar.

 

Förvaltningsledare på SLL IT med ansvar för integration. (SOA) (ITIL) (PM3) osv.

 

Produktägare på SonyEricsson för införandet av deras nya Intranät.

 

Projektledare – För införande av dokument- och ärendehantering för två kommuner.

Projektledare – För ett stort svenskt Telecom företag. Syftet var att med extrem snabbhet leverera till slutkund en ny IP baserad plattform.

 

Projektledare – för en sammanslagning av ett antal elbolag, ett 2-års projekt med mer än 200 personer inblandade. Det överordnade syftet var att skapa en gemensam IT-plattform för företaget.

 

Processanalytiker och projektledare – för utveckling och införande av en ny produktutvecklingsprocess inom en affärsenhet hos en stor skandinavisk bank.

 

Verksamhetsutvecklare – för företag verksamma inom handelsbranschen. Utredningen innefattade en analys av produktidén, företagets marknadsstrategi samt förbättringsanalys.

 

Föreläsare – på en seminarieserie kring e-handel.

 

om mig

På den här sidan http://www.sk-info.se så hittar ni min IT blogg.

skinfo

 

Bloggen

 

 

Företag som jag har jobbat på under mina 20 år som projektledare.

linje

ATG

Ansvarsområden
Ansvarar för att ATG har effektiva processer för IT-utveckling
– Övergripande utvecklingsmetodik
o Continuous Delivery
o DevOps
o Agila metoder (Scrum/Kanban)

– Kontinuerligt driva förbättringar i IT:s utvecklingsmetoder
– Övergripande arkitekturfrågor
– Samordna Arkitekternas arbete
– Över tid axla personalansvar där det behövs

Arbetsuppgifter
• På uppdrag av CIO och IT-ledning ansvara för att genomföra ovanstående.
• Kompetens- och kunskapsspridning i utvecklingsteamen
• Omvärldsbevakning och övriga passande arbetsuppgifter som tillhör IT-arkitektrollen
• Agil coach i teamen

 

 

linje

 

Ansvarig för Sociala Spel på Svenska Spel

Arbetsuppgifterna innebär att vara teknisk projektledare för vår nya satsning på Sociala spelplattformen samt vår nya Hadoop lösning för personifiering och etablering av vårt ramverk för appar.

Socialt spelande omfattar funktionalitet enligt dagens Bolagsspel på svenskaspel.se, samt möjligheten för bolagsägare att kontrollera medlemmarnas behörigheter. Exempel på funktioner är; skapa bolag, avsluta bolag, bjuda in via e-post, acceptera inbjudan, gå ur bolag, betala med bolag, kommunikation inom bolag, välja alias, överföra mellan konton, konsumera redaktionellt innehåll.

Ramverk Appar:
Basapplikationens uppgift är att koppla ihop funktionerna i ramverket till en applikation som har all grundfunktionalitet. Alla kommande Svenska Spel-appar ska bygga på basapplikationen.
Om ramverket är byggstenarna så är basapplikationen husgrunden. Alltå den minsta gemensama nämnaren mellan alla Svenska Spels appar.

linje

Grundare at SK

November 2013 – Present (6 months)
Mera information om SK finns på www.sk-info.se

Det magiska ordet är ”Vi får det att fungera” men det säger säkert alla vad är det som gör mig speciell då?

Jag har det senaste decenniet arbetat i och med hälso- och sjukvårdssektorn. Förståelsen för verksamhetsbehoven gör att jag kan koncentrera mig mer på genomförande och resultat. De jag väljer att samarbeta med är experter på att planera och implementera system för förbättrade informationsflöden. Det leder till en effektivare verksamhetsstyrning. Vår gemensamma omfattande erfarenhet ger oss en oslagbar flexibilitet i vårt sätt att angripa projekten, bedöma möjligheterna och anpassa lösningarna efter verkligheten.

Målet är en effektiv verksamhet, väl använda resurser och ökad patientsäkerhet. Vägen är IT, i form av ett genomtänkt och väl fungerande verksamhetsstöd.
SKs Strategiska Tjänster leder förändringen rätt, med vår kompetens – på dina villkor!

linje

Verksamhets utvecklare at CGM

March 2012 – February 2014 (2 years) CGM Sweden

CGM är en internationell koncern med fler än 3,600 kompetenta och erfarna medarbetare. Vi finns representerade i mer än 35 länder och våra e-Hälsolösningar täcker behoven för alla typer av verksamheter. 1 rekommendation tillgänglig på förfrågan

Supportchef at CGM SE

June 2013 – November 2013 (6 months)
CGM är en internationell koncern med fler än 3,600 kompetenta och erfarna medarbetare. Vi finns

representerade i mer än 35 länder och våra e-Hälsolösningar täcker behoven för alla typer av verksamheter.

1 rekommendation tillgänglig på förfrågan

linje

Program Director at SLL

February 2008 – April 2012 (4 years 3 months)
Ansvarig för NPÖ-ESB, EDI, Snod, Notifiering, ASLL samt Integration läs mera vad integration handlar om nedan.

På SLL IT ser vi på integration och kommunikationstjänster som nödvändiga redskap för att kunna bedriva modern & kvalitativ sjukvård. Fler och fler medicinska instanser börjar alltmer förstå de stora förtjänsterna associerade med effektivt meddelandeutbyte, både ekonomiskt såsom effektivitetsmässigt. Vi har märkt att många sjukvårdsinstanser idag står inför ett och samma problem; tröttsamma punkt-till-punkt anslutningar som i många fall komplicerar systemscenariot snarare än förenklar det. Komplexiteten bottnar i många olika typer av informationssystem, var och en speciellt anpassad för dess särskilda uppgift. System som inte har möjlighet att utbyta data innebär dubbla arbetet.

Vår integrationsplattform binder samman vårdgivares system med laboratorier, apotek, konsulter så väl som andra tjänsteleverantörer på ett enkelt och smidigt sätt. Vi effektiviserar sjukvårdssektorn betydligt och hjälper personalen med deras dagliga sysslor, så att de kan inrikta sig på det som är viktigt – patienten. En doktor sparar normalt sett 15 minuter per dag genom att använda en integrationslösning i jämförelse med det vanliga tillvägagångssättet där recept hanteras manuellt. Tiden som sparas kan användas för att göra tiden med patienten mindre stressig.

Exempel på funktioner som vi integrerar: Recept till apotek
Remisser mellan vårdinstanser
Remisser från primär till sekundär vård Journalutdrag eller fullständiga journaler Rötgenremisser och resultat

Diverse former av labbsvar Grafiska smärtbeskrivningar Grafik och foton

Användare inom detta segment: Apoteket, Danderyds Sjukhus, Karolinska Sjukhuset, Stockholms Läns Landsting, Landstinget Västermanland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Sörmland, Profdoc anslutna vårdinstanser.
14 rekommendationer tillgänglig på förfrågan

Förvaltare at SLL-IT

February 2008 – April 2012 (4 years 3 months)

Se mera under tidigare uppdrag

2 rekommendationer tillgänglig på förfrågan

linje

Projektledare at Cybercom Sweden East

2004 – May 2008 (4 years)
Se mera under tidigare uppdrag

Program Director at auSystems (Cybercom)

January 2004 – March 2008 (4 years 3 months) Se mera under tidigare uppdrag

Projektledare at Teleca (Ausystems) (Cybercom)

2004 – 2008 (4 years)
Se mera under tidigare uppdrag

 

linje

Projektledare at TietoEnator

January 1999 – 2003 (4 years) Projektledare

linje

Projektledare at Enea

January 1994 – 1999 (5 years) Projektledare

 

 

 

 

linje

Här kan ni läsa mera om de projekt som jag har jobbat med:

linje

Etablera IKT miljön på Milstens skolan i Täby

mars 2014 till nu

Ansvarig för etableringen av IKT miljön på en skola i Stockholms området.
Mera information kan ses på min blogg:
http://www.sk-info.se/bloggen/bring-on-the-learning-revolution-barnen-ar-var-framtid/

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.21.39

 

linje

Webbutveckling och digital strategi för ett e-handelsföretag

mars 2014 till nu

Webbutveckling och digital strategi för ett e-handelsföretag baserat i Stockholm.
Uppdraget består av att skapa en professionell och stilren webbplats för företaget. Webblösningen består till stora delar av en e-handel bakom lösenordsskyddade sidor. Lösningen är också direkt kopplad till företagets affärssystem för automatisk orderhantering.

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.22.47

 

linje

 

IOS Utveckling

mars 2014 till nu

Appen ”Appoteket” utvecklade jag eftersom jag insåg att det finns ett behov av en app som påminner en om ens medicinlista och annan funktionalitet. Mera info kan ni läsa här:

Funktionalitet:
Alarm för att komma ihåg att ta medicinen.
Din samlade journal information.
Vilka läkemedel du har och om de behöver förnyas.
Kontakt information om din läkare som du oftast besöker samt på din vårdcentral. Information om var du kan hämta upp din medicin och om det aktuella apoteket.

http://www.sk-info.se/bloggen/appoteket-kommer-snart-i-din-telefon/

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.24.16

 

linje

 

Föreläsare

mars 2014 till nu

Föreläsare inom projektledare, förändringsarbete och kommunikation samt presentations teknik. Min första kurs genomfördes vecka 10 och hör av er om ni vill höra mera om detta.
Mera information finns här:
http://www.sk-utbildning.se/

 

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.33.39

linje

TakeCare kontinutiets planering

mars 2013 till juni 2013

Ansvarig för etableringen av projektet för att säkerställa TakeCares redundans samt miljö ute hos landstings kunder. Detta uppdrag var i en extremt tekniskt och komplex miljö med system som jag inte får nämna här men det handlade om kommunikation på protokollnivå samt operativsnivå mellan olika system som behövdes integreras. Projektet fick högsta prioritet av ledningsgruppen.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 08.54.27

 

 

 

linje

R7 e-arkiv

juni 2012 till maj 2013

Projektledare från CGM och i rollen som Leverantörs kontakt för VIS Mellanarkiv projektet. X antal journalsystem skulle in i det nya eArkivet som hanterades från Örebro.

R7e-arkiv är ett e-arkiv som gör det möjligt att arkivera och lagra elektronisk information. R7e-arkiv tar emot leveranser av information i elektronisk form i godkända format som gör det möjligt att söka i materialet både nu och i framtiden.
Landstingens digitala information är en värdefull resurs idag och i framtiden. Det finns krav i lagstiftningen på att stora delar av denna information ska bevaras och lösningen R7e-arkiv gör detta möjligt.

http://www.r7earkiv.se/index.html

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.26.29

 

linje

 

Vis Mellanarkiv

mars 2012 till maj 2013

LTD bytte ut sitt journalsystem och behövde därför migrera, mappa och konvertera sin data in i det nya systemet. Målsättningen initialt var att tillgängliggöra vårdrelaterad information för patientens resa genom vården och införa lösningen inom hela verksamheten Min roll var: Projektledare samt Testledare.

Skärmavbild 2014-04-29 kl. 22.55.58

 

linje

Övrigt på CGM

mars 2012 till februari 2014

Många kundnära uppdrag men även föreläsningar för kunder och delar av etableringen av strategiska konsulttjänster på CGM. Framtagande av digitalt material samt till tryck inför Vitalis. Bevakande av olika mässor och seminarier såsom Almedalsveckan, Vitalis, Swedish Medtech, Vinova, SKL, osv och där även representera CGM inför dess kunder i olika sammandrag. Pre sale aktiviteter, Teknisk rådgivare NPÖ-TakeCare. Projektledare: Avonova sammanslagningar, Neron, Feelgood, Scania…

 

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.14.36

linje

Förvaltningsledare Integration

april 2008 till mars 2012

Ansvarig för NPÖ-ESB, EDI, Snod, Notifiering, ASLL samt Integration läs mera vad integration handlar om nedan.

På SLL IT såg vi på integration och kommunikationstjänster som nödvändiga redskap för att kunna bedriva modern & kvalitativ sjukvård. Fler och fler medicinska instanser börjar alltmer förstå de stora förtjänsterna associerade med effektivt meddelandeutbyte, både ekonomiskt såsom effektivitetsmässigt. Vi har märkt att många sjukvårdsinstanser idag står inför ett och samma problem; tröttsamma punkt-till-punkt anslutningar som i många fall komplicerar systemscenariot snarare än förenklar det. Komplexiteten bottnar i många olika typer av informationssystem, var och en speciellt anpassad för dess särskilda uppgift. System som inte har möjlighet att utbyta data innebär dubbla arbetet.

Vår integrationsplattform binder samman vårdgivares system med laboratorier, apotek, konsulter så väl som andra tjänsteleverantörer på ett enkelt och smidigt sätt. Vi effektiviserar sjukvårdssektorn betydligt och hjälper personalen med deras dagliga sysslor, så att de kan inrikta sig på det som är viktigt – patienten. En doktor sparar normalt sett 15 minuter per dag genom att använda en integrationslösning i jämförelse med det vanliga tillvägagångssättet där recept hanteras manuellt. Tiden som sparas kan användas för att göra tiden med patienten mindre stressig.

Exempel på funktioner som vi integrerar: Recept till apotek
Remisser mellan vårdinstanser
Remisser från primär till sekundär vård Journalutdrag eller fullständiga journaler Rötgenremisser och resultat

Diverse former av labbsvar Grafiska smärtbeskrivningar Grafik och foton

Det som jag gjorde var att inom en väldigt politisk organisation hantera flertalet system och genom att integrera och slå ihop kunde vi göra besparingar på ungefär 15 miljoner sek.

För att få till dessa lösningar så var integration en nyckekomponent och främst då integration av SOA komponenter såsom ESB lösningar.

Eftersom Stephen var ansvarig för ESB delarna så var det viktigt att han har teknisk kunskap kring plattformen (Jboss) (Xtrade) (Ensamble) (Mule) osv för att lyckas integrera webb komponenterna.

Denna tekniska kompetens innebar att förstå hur ESB lösningen skall installeras samt implementeras på de olika men snarlika integrations motorerna.

En mängd olika uppdrag blev det under Stephens år på SLL IT och idag är han en nyckel konsult inom hälsa och sjukvård och anlitas ofta för att integrera befintliga system med nya system eller för att modernisera samt uppgradera olika system i både en teknisk samt ledande roll.

linje

 

Förvaltningsledare SLL IT

mars 2006 till mars 2008

Stephen agerade förvaltningsledare för en behörighetsstyrande elektronisk katalog under en period
där driftplattformen skulle uppgraderas till ny version. Detta ställde stora krav på kravhantering, planering, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Förvaltningsledarrollen innebär i korthet att arbeta enligt principerna i ITIL med Change Management och kravhantering som första ledstjärna.

Image.aspx

linje

 

Produktägare SE Intranät

mars 2007 till mars 2008

I detta projekt så var jag SonyEricssons produktägare i införandet av ett nytt intranät. I rollen ingick att agera beställare gentemot utvecklingsprojektet inkluderande kravhantering. Projektet ställde stora krav på eget driv, integritet, kommunikation och diplomati och SCRUM kunskap i ett agilt projekt.

images

linje

 

Förändringsledare

mars 2007 till mars 2008

Syftet med projektet är att implementera W3D3 i ett kommungemensamt ärende- och dokumen- thanteringssystem med diarium enligt kommunstyrelsens beslut.

Stephen är Cybercoms projektledare. Avtalet löper på 3 år och ca 60 personer är inblandade i projektet.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.02.36

linje

Projektledare

mars 2007 till mars 2008

Stephen har hjälpt TeliaSonera i ett uppdrag som har handlat om komplex förvaltningsledning och releasehantering åt Telia samt Landstinget. Stephen #s roll var ansvarig projektledare. Kort samman- fattning av uppdraget:
TeliaSonera skall tillhandahålla drift- och förvaltningstjänster för SLL/Carelink.
Med drift avses skötsel och övervakning av ingående delar i den tekniska driftmiljön för SITHS CA. I detta ingår övervakning av tjänsten, avhjälpning av fel, maskinvaruservice, systemadministration, förebyggande underhåll samt att föreslå förbättringar och vidareutveckling av tjänsten. Uppdraget omfattade: Leverans av Tjänster, Utveckling, Uppbyggnad av tekniska miljöer, Installation, Lever- anstest, Driftsättning, Leverans, Drift, Vidareutveckling av de Programvaror som ingår i SITHS CA, Förvaltning och underhåll, Support, felavhjälpning, service och utbildning.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.03.17

 

linje

Projektledare samt Kravansvarig

mars 2006 till mars 2007

Stephen var ansvarig Projektledare för BAT & Portal
Bat & Portal skall medföra möjligheter för Användarna att genom ett gemensamt portalbaserat sys- tem för: • Behörighetskontroll, innebärande sä¬ker identifiering och autentisering, erhålla behörighet an- passad på individnivå till olika applikationer, databaser och andra resurser inom SLLnet.
• BAT & Portal skall också innehålla olika administrativa verktyg, verktyg för spårbarhet (loggning etc.) och kontroll av vilka applikatio¬ner och resurser Användarna använder.
En ungefärlig uppskattning av användarkretsen vid tiden för avtalets undertecknande är att Systemet skall kunna användas av merparten av den personal inom Beställarens or¬ga¬nisation som arbetar med vård; idag ca 40 000 personer. Till detta kommer att Systemet också skall kunna medge användning av andra verksamhetsgrenar i den mån dessa också är inbegripna i vårdkedjan mellan olika vård- och omsorgsgivare inom Stockholms läns landsting.

Image.aspx

linje

 

Leveransansvarig

mars 2006 till mars 2007

Uppdraget bestod i av att ta fram en ny process för Popwires leveransorganisation och att säker- ställa att de nya rutinerna efterföljs. Stephen jobbade tillsammans med Popwires VD för leveransorganisationen.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.11.00

 

linje

Projektledare

mars 2005 till mars 2006

Stephen var ansvarig projektledare för ett mobiltelefoni/webbprojekt. Verktyg som användes var CMS och DRM system kopplade till mobiltelefoner. Mera information vid förfrågan.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

Projektledare

mars 2005 till mars 2006 Members:Stephen Barkár

Stephen var ansvarig för att se över och att förhandla med Microsoft om Teleca ABs nya Enterprise och Select avtal.

 

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.12.38

linje

Produktstrateg

mars 2005 till mars 2006

Stephen var ansvarig produktstrateg för Ericssons BUSY/Enterprise lösning för Ip-baserade produk- ter. Produkterna som utvecklades vidare var MOIP, MIEP, EMO, EMCA och ADC.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

Projektledare

mars 2004 till mars 2005

2004 – 2005 Projektledare på Ericsson IMS EMM2.1 Drop2 Telefonica
Stephen var ansvarig projektledare för Ericssons IP baserade nätverk EMM för leverans till slutkund som var Spanska Telefonica.
Drop2 Telefonica var en produktleverans till slutkund som krävde att Ericsson skulle driva projektet med en extrem tidtabell och med en snabbare leverans än vanligt.
Detta gjorde att Stephen fick driva detta projekt på ett annorlunda sätt än det som var vanligt på Er- icsson. Sättet som Stephen drev projektet på används fortfarande på Ericsson. Stephen lyckades få fram synergieffekterna i två komplexa organisationer och även få rätt inställning med fokus på kun- den. Arbetet i projektet innebar bl.a. koordinering mellan Testledare, FOA, MU, Kund, IMS och MSLD och många kundkontakter.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

 

linje

 

Utbildare inom projektledning och LOTS

mars 2000 till mars 2004

Stephen har agerat lärare på flera nationella kurser inom LOTS. Uppdragsgivare är TietoEnator och kunderna kommer oftast från: IT-företag, Kommunala företag, Polisen, Energibranschen, Bank o fi- nans branschen.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.15.29

linje

Verksamhetsutvecklare

mars 2003 till mars 2004

Stephens ansvarsområde var verksamhetsutveckling, projektledning, IT-säkerhet och utbildning i diverse projekt. Kundinterface ingick i uppdragen. Eftersom projekten är konfidentiella så lämnas
mer information vid förfrågan.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.16.30

 

linje

Projektledare

mars 2003 till mars 2004

Fortums infrastruktur skulle ersättas med en ny standard. I detta uppdrag ingick även migrering samt konsolidering. Projektets budget var på 90 miljoner med 12 delprojektledare och över 200 man. Stephen var huvudprojektledare och kundinterface ingick i uppdraget, Stephen ledde även processarbe- tet och aggerade testledare i uppstarten. Uppdraget bestod i att implementera ca 12 000 Windows XP rollout till Fortums arbetsstationer globalt, att implementera Windows 2000 uppgradering till ca 260 file/print-servers och ca 50 AD-servers, att migrera användare och grupper till AD och att migrera file/shares till file/print-servrar, att implementera Exchange migration och att implementera pilot installationer och utbildning. Metoder som användes var PROPS och RUP.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

 

Projektledare Bank och finans

mars 2002 till mars 2003

Nordea migrerade och konsoliderade sin verksamhet i norden. Uppdraget var att skriva offert, att
leda processarbetet, vara huvudprojektledare samt hålla samtliga workshops på teknisk och le- darskapsnivå. Över 100 personer var involverade i detta uppdrag.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.18.20

linje

Projektledare

mars 2002 till mars 2002

Projektet PASM – Ansvarig projektledare med 4 delprojektledare och ett 30 tal deltagare för att ta
fram TEs produktkatalog (metakatalog) samt tjänstekatalog (metakatalog). Katalogen är fylld med tjänster och produkter som TE kan leverera till sina kunder. Projektet hade en budget på 5 miljoner SEK och var mycket högt prioriterat av företagsledningen.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.15.29

 

linje

 

Projektledare

januari 2000 till mars 2000

Syftet med projektet (BOX 3G) var att producera och leverera en HW/SW-plattform baserad på GEM (Generic Ericsson Magazine) för Open System products. Projektet levererade till RNS (Radio Net- work Server) och NSP (Network Server Platform). Uppdraget: Ansvarig för projektledning och fram- tagning av projekten Router/Bridge SW/HW, GESB SW/HW och SCB SW/HW med 5 delprojektle- dare och över 100 medarbetare samt att leda processarbetet och som testledare i SWAT-teamet. Metoder som användes var PROPS och RUP.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

 

Projektledare

mars 2000 till mars 2001

Syftet med projektet (BOX 3G) var att producera och leverera en HW/SW-plattform baserad på GEM (Generic Ericsson Magazine) för Open System products. Projektet levererade till RNS (Radio Net- work Server) och NSP (Network Server Platform). Uppdraget: Ansvarig för projektledning och fram- tagning av

projekten Router/Bridge SW/HW, GESB SW/HW och SCB SW/HW med 5 delprojektle- dare och över 100 medarbetare samt att leda processarbetet och som testledare i SWAT-teamet. Metoder som användes var PROPS och RUP.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

Projektledare

januari 1999 till januari 2000

Enea har för sina båda dotterbolag Enea OSE Systems och Enea Realtime, tecknat en order med
Nokia Switching Platforms. Ordern omfattar produkter och utveckling för inbyggda system till en mjukvaruplattform som kan användas i Mobile Core Networks. Stephen var huvudprojektledare för ca 40 personer och 2 delprojektledare.
Uppdraget bestod av: Kravframtagning av funktionella krav och designkrav, designspec för GUI samt utveckling av prototyp för Settings Wizard (SW), ett system för att kunna konfigurera och synkronis- era sin mobiltelefon och PC vad avser mobiloperatörer, e-mail, SMS, WAP-tjänster mm. SW ingår som en del i en svit av PC-baserade program rörande kopplingen mellan mobiltelefon och PC. I pro- jektet deltog personal från Nokia, Sonera och Enea samt en användarreferensgrupp. Arbetet utför- des i enlighet med Eneas metod för praktisk användarmedverkan vid systemutveckling. Kundinter- face ingick i uppdraget.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.19.52

linje

 

Projektledare

januari 1999 till januari 2000

Det nya systemet avser att ersätta det nuvarande koncernkontosystemet och erbjuda kunderna en
betydligt utökad funktionalitet och ett modernare gränssnitt.
Stephen var projektledare samt säkerhetsarkitektsansvarig med ansvar för att säkerhets och kvalitetskrav skulle implementeras. I projektet ingick kravarbete samt arbete med rollbaserade behörighetsstrukturer.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.26.54

linje

 

Projektledare

januari 1998 till februari 1999

Driftmiljön på Skandia IT hade förändrats sedan den senaste kontinuitetsplanen gjordes 1991. Tre kritiska funktioner (Nätverk, Telefoni samt e-post och Internet) skulle belysas. I uppdraget var Stephen huvudprojektledare för ca 20 personer.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.27.12

linje

Projektledare och Utredare

januari 1998 till januari 1999

Uppdraget: Fastställa Regeringskansliets IT Policy samt att utveckla deras Säkerhetshandbok. Stora mängder dokumentation om Internet och brandväggar togs fram. Fysiskt arbete i deras brandväggar
och i deras Novell-miljö ingick också i uppdraget. Stephen var teknisk projektledare samt mentor för Regeringskansliets säkerhetspersonal. Arbetet utgjordes till stor del av kravarbete samt arbete med rollbaserade behörighetsstrukturer.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.26.54

linje

 

Projektledare

januari 1998 till januari 1999

Projektledning av Swedbanks produktsajt. Stephen var huvudprojektledare. Eftersom projektet är säkerhetsklassat så lämnas mer information vid förfrågan.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.28.16

linje

Projektledare och Utredare

januari 1996 till januari 1998

Olika uppdrag:
Sjukhusens reseräkningssystem:
Ansvarig för problemlösning i NT-miljö samt SUN-miljö. Stephen var projektledare för 20 personer.

Bokförlag: upplevde problem med indexeringen av sajterna samt även deras brandvägg. Ste- phen var teknisk projektledare för 8 personer.

Rikspolisstyrelsen; mentorskap om Internet och hacking. Eftersom projektet är säkerhetsklassat så läm- nas mer information vid förfrågan.

SEB:
Uppdraget utfördes i NT och Unix. Stephen var projektledare för utvecklingen av SEBs konti- nuitetsplanering samt säkerhetsutredning. Eftersom projektet är säkerhetsklassat så lämnas mer information vid förfrågan.

KICKS:
ehandel Teknisk projektledning av Kicks e-handelssajt. Stephen var huvudprojektledare och syftet var att skapa en e-handelssajt i MS miljö.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.29.18

linje

Projektledare

januari 1994 till januari 1996

Stephens ansvarsområde var projektledning, IT-säkerhet och utbildning inom diverse projekt, t. ex: Publicering
Kvalitetsansvarig av tekniska dokument på Internet/Intranät,
Framtagning av en ny plattform

Byte av win3x till Win95 på samtliga klienter inom SAF 2000 klienter och ett 20 tal servrar. Ledning av löpande uppföljning av användarnas synpunkter på de nya
rutinerna, drift av systemen samt tekniska problem.
Säkerhetsansvarig SAF

Firewall1 och NT säkerhetsansvarig.
Ansvarig för utbildningar inom SAF
Lärare i diverse kurser med anknytning till Internet.
Internet Mentor/bollplank. Uppdraget bestod i att hjälpa SAFs kunder med frågor om Internet/ Säkerhet samt 
att vara ansvarig för föredrag om Internet/Intranät. Webbmaster SAF

Ansvarig för SAFs interna och Externa websajt.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.32.25

 

 

CV

En intervju med mig angående ämnet e-hälsa från Vitalis där jag pratar om strategisk kommunikation.

 

linje

 

 

En liten promo video om mitt företag SK.

 

linje

 

 

En SOA integrations video som kanske kan hjälpa till att förklara vad SOA är för något.

 

film

 Skärmavbild 2014-05-13 kl. 09.49.39

linje

Requirements Analysis
Project Management
IT Strategy
Change Management
IT Management
CRM
Customer Service
Scrum
Agile Project Management
Project Portfolio Management
Management Consulting
Customer Relations
Databases
IT Service Management
Team Management
Business Intelligence
Business Process Improvement
Business Process Design
Software Project Management
Business Management
Problem Solving
Medtech
Contract Negotiation
Integration
Telecommunications
Management
Förvaltnings metodiker
Förhandlingsteknik
Ledarskapskurser
Aktiviteter och föreningar: IPMA, Svenskt projektforum
ITIL, Bita.se

linje
VOIP
SAP
PPS
Projektil
RUP
PROPS
LOTS
LEAN
TPI
TCP/IP
JAVA
.NET
e-Arkiv
R7 e-Arkiv
Journalsystem J3
Journalsystem J4
Journalsystem TakeCare
Journalsystem PMO
Journalsystem Vision
Ensamble (Intersystems)
ITIL
SOA
HL7
PM3
ESB
Linux
IBM
OSX
Oracle
Windows
Sharepoint
HTML
Episerver
FIRO UGL
Solaris
NPÖ

linje

W3D3, FormPipe Software AB Skräddarsydd och utökad lärarutbildning inkl. – handläggarrollen,- reigstratorsrollen,- administratorrollen,- Workport,- Stora gränssnittet,- Arbetsflöden

linje

Kravarbete i säkerhetsorienterade teknikprojekt – Användningsfall och icke funktionella krav (Fortum, RK, Postgirot Bank)
Rollbaserade behörighetsstrukturer (Fortum, RK, Postgirot Bank)
Modelleringsövningar (Nordea)
Projektrevisioner (Fortum)
Kontinuitetsplanering (SKANDIA)
Säkerhetsutredningar (RK)
Agera som översättare mellan verksamhetsproffs och IT-proffs (NORDEA)
Metakataloger (TE)
Verksamhetsutveckling (Fortum, ACS, SPROM)
Kundinterface (Fortum, Nokia, TietoEnator, ACS, SPROM)
Designer, PR, Marknad, Utveckling, Allt kring idé stadiet till leverans av hemsidor
Film och video producent utbildning.

kompetenser

Jag har tidigare jobbat som senior projektledare och kundansvarig för olika affärsområden.
Jag har jobbat både operativt i kundleveranser samt strategiskt med att förvalta och utveckla affärsområden i några av Sveriges största företag.
Jag är van att ta en central roll i de större leveransåtagenden, äga kundrelationer samt utveckla och utöka affärsområdet inom nya och existerande kunder.
Jag har en stor erfarenhet från teknik sidan och genom denna erfarenhet så är jag en brygga mellan teknik och verksamhet.
Jag har flera gånger fått höra att jag är en duktig kommunikatör samt presentatör.

 • Specialistområden: Integration mellan komplexa system.
 • Specialistområden: Online spel på Svenska Spel
 • Specialistområden; Journalsystem inom hälsa och sjukvård.
 • Specialistområden: IKT miljön på våra skolor.
 • Specialistområden: Content marketing.
 • Specialistområden: Utbildare och föreläsare.
 • Specialistområden: Webb utveckling.
 • Specialistområden: Avtals förhandling.
 • Specialistområden: Account management.

Teknisk projektledare / Agil coach på Svenska Spel

 

Supportchef CGM (TakeCare, J3, PMO och Asynja)

 

Utbildare – http://www.sk-utbildning.se

 

Projektledare – Konvertering mellan olika journalsystem och e-arkiv lösningar.

 

Förvaltningsledare på SLL IT med ansvar för integration. (SOA) (ITIL) (PM3) osv.

 

Produktägare på SonyEricsson för införandet av deras nya Intranät.

 

Projektledare – För införande av dokument- och ärendehantering för två kommuner.

Projektledare – För ett stort svenskt Telecom företag. Syftet var att med extrem snabbhet leverera till slutkund en ny IP baserad plattform.

 

Projektledare – för en sammanslagning av ett antal elbolag, ett 2-års projekt med mer än 200 personer inblandade. Det överordnade syftet var att skapa en gemensam IT-plattform för företaget.

 

Processanalytiker och projektledare – för utveckling och införande av en ny produktutvecklingsprocess inom en affärsenhet hos en stor skandinavisk bank.

 

Verksamhetsutvecklare – för företag verksamma inom handelsbranschen. Utredningen innefattade en analys av produktidén, företagets marknadsstrategi samt förbättringsanalys.

 

Föreläsare – på en seminarieserie kring e-handel.

 

om mig

Mina Hemsidor

Min IT Blogg om det som jag stöter på i min yrkesroll till vänster och mitt kursutbud till höger:

skinfo skutbildning

linje

Min privata hemsida till vänster och min spel blogg till höger:

barkar skspel

linje

Min Wiki till vänster och min hem server till höger:

wiki Hemserver

linje

Nedan så hittar ni ett antal PDfer från det jag jobbar med och jag har gjort några och varit delaktiga i framtagningen av några.

linje

 Länk till en presentation om skillnaderna i LEAN och AGILT.

linje

Länk till dokumentation om Plattform_SLL för er som vill veta mera om detta så är det bara att ringa.

linje

Med hjälp av en esb så kan ni ansluta er till de flesta tjänster inom e-hälsa.

Vill ni veta mera om detta så är det bara att ringa.

linje

Många undrar vad förvaltning handlar om och på den här SLL_LifeCycle_SOA_presentation_2011_006 som jag gjorde när jag var på SLL IT så kan ni läsa mera om detta.

linje

Jag är även involverad i en stor upphandling i Finland vid namn Apotti och här  apottiprogrammerenkoonnela-130522124530-phpapp01 så kan ni läsa mera om hur den har möjlighet att förändra vår bransch i och med hur vi samarbetar företag emellan.

linje

Skärmavbild 2014-05-02 kl. 10.29.39

På den här PDfen så kan ni läsa mera om mig men även om de förändringar jag lyckades driva igenom på SLL IT

linje

Skärmavbild 2014-05-02 kl. 10.29.39

På den här PDFen så hittar ni materialet från Kravhanterings kursen jag höll på Landstinget i Dalarna.

portfölj

 

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.18.10

 

images

”Jag arbetade med Stephen som underkonsult under 2012 och 2013 inom områden som tester och projektledning. Stephen är en mycket påläst, kunnig, social och trevlig person som är ett rent nöje att arbeta med. Han lyssnar in synpunkter från sin omgivning, ger ansvar och är inte rädd för att kavla upp ärmarna och ta tag i utmaningar. Jag skulle gladeligen arbeta tillsammans med Stephen igen närhelst tillfälle ges.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.25.15 — Joacim Melin, var Stephens kund

linje

 

images

”Jag har arbetet nära Stephen och uppskattar verkligen hans personlighet, engagemang och hängivenhet. En av Stephens absoluta styrkor är att han arbetar strukturerat och metodiskt. Hans långa erfarenhet inom projektledning och liknande områden har varit till stor hjälp i vårt gemensamma arbete.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.26.06 — Robert Klintefelt, Quality Assurance Manager, CompuGroup Medical Sweden AB, jobbade direkt med Stephen på CGM SE

 

 

linje

images

”Stephen is an easygoing and open person and the same time a very focused and engaging individual. He has the ability to see ”the bigger picture” and consequently what is important in order to achieve his goals. Stephen is a very rewarding and interesting sparring partner to have at ones side when it comes to both financial and operational issues. Working with Stephen has been a true pleasure and i look forward to do so again.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.26.51 — Tommy Ekenberg, IT controller, SLL, jobbade med Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen is a very experienced project manager in the areas of IT development and IT security. He is a skilled workshop leader and is known for his inspiring speeches for project staff as well as management teams. As a person Stephen is driven, fast and energetic. He is much appreciated as a leader for his focus on achieving results, as well as for his sense of humour and easy going personality. Stephen has also been engaged as a strategist and investigatro in complex contexts. I can really recommend Stephen as a project manager who really gets the management attention and focusses on his project’s result.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.29.08 — Eva Clavin, Manager, Cybercom Sweden East, var Stephens chef på Cybercom

linje

 

images

”Stephen is a driven and committed leader. He is focused on the given objectives but also has the ability to look ahead and to pursue goals of a greater good his his organisation. On top of that, he is also a really friendly and caring person.”

 Skärmavbild 2014-04-30 kl. 11.24.46— Arnold Johansson, Sr Consultant, Redpill Linpro, var anställd på ett annat företag och jobbade med Stephen på SLL

 linje

images

”Stephen är en modig, förändringsbenägen och analytisk ledare på Stockholms läns landstings IT–avdelning. I den föränderliga värld som råder där har Stephen kämpat för tydlighet, ordning och framför allt beslutsamhet när det lidit brist på struktur och organisation.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.32.46— Tomas Lithner, Head of Business Area Health Partner, Softronic, var konsult eller frilansare för Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen was one of the most dedicated professionals through his work at SLL. Stephen is not only an independent and perfectly organized programmer but also an inspiring employee. Stephen is an intelligent and achievement oriented, a person you can trust when you want to be sure that important tasks will be completed in a systematic and precise way. Is ready to deal with difficult situations and solve the problems on time.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.32.52— Henrik Johansson, Business Unit Manager, Cybercom, var konsult eller frilansare för Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen är en mycket driven person som får saker gjorda. Han är en mycket bra kapten som styr skeppet i den riktningen som är satt även i svåra vatten. Förutom det är han lyhörd, positiv och en kompetent ledare.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.33.34— Henrik Roos, Teknisk Testledare, Stockholms läns landsting, var anställd på ett annat företag och jobbade med Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen is an ardent visionary and a driven doer combined into one. I worked with Stephen for over a year and have on several occassions witnessed his dedicated to his work and and how he with a fearless mindset constantly tries to find new ways instead of just accepting status quo.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.34.17— Fredrik Johansson, Konsultchef, Softronic, var anställd på ett annat företag och jobbade med Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen is very committed and manages both projects and organizations in a highly professional manner. He has a great sense of humour and finds solutions where everybody else sees problems. In short, he is one of the best I have had the pleasure to work with.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.34.22— Cathy Lewis, Project Management Consultant, Pygmalion AB, var anställd på ett annat företag och jobbade med Stephen på SLL

linje

 

images

”About Stephen, there is no single word to describe this man, I have worked with him on several occasions (short and long-term assignments) and Stephen is one of those people that will be remembered for his passion and desire to push the extra step to reach the goal. His passion is IT and technology. To be noted is that he is also the one that can take the stage and don’t back out, he is a natural leader. Give him the resources and you will be amazed what he can do! (Stephen sees opportunities where most people see problems). My very best recommendations”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.35.57 — Lars Norrbrand, QA Project manager & Design Consultant, Cybercom Sweden East AB, var konsult eller frilansare för Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen is goal-oriented and deliver results. He has good industry knowledge, and pursues a holistic approach and not get stuck on details. He understands the importance of structure and place great emphasis on communication.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.34.28— Daniel Andersson, Chief IT architect, Stockholm County council, jobbade med Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen is a truly dedicated and very professional project manager. He always saw the grand picture of the project and managed to get things done on time and with highest quality. I highly recommend Stephen to manage any project.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.34.35— Hans-Erik Eskils, Project manager, Cybercom Group, jobbade direkt med Stephen på SLL

linje

 

images

”He is extremly good at ensuring that tasks are carried out, and he is a man of his word. If he gives you a promice, he ensures that he keeps that promice. And he is no stranger to try out new way’s of reaching the goal, as long as it serves the cause. He has a great part in why the integration services works so well as they do within SLL”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.34.40— Peter Burell, Servicemanager for the EDI-Service, Stockholm County Council, jobbade direkt med Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen is a goal oriented entreprenour within an industry that strongly needs new visions and ideas. Good communicator with a good sense of humour.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.38.42— Laith Al-Hashimi, Managing Director & Partner, Sirocco, var konsult eller frilansare för Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen Barkár is a highly committed and very strong professional in his area, both technically and business wise. He is a very positive person that always see new opportunities. I enjoyed very much working with Stephen at SLL-IT.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.38.48— Bardia Shakeri, Chef IT, Administrativa system, Stockholms läns landsting, jobbade med Stephen på SLL

linje

 

images

”Stephen is driven by the fact of doing a good job, making a difference, see the whole picture and stick to it, even when it gets rough!”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.37.47— Anders Ferrari, Project Manager, Modul 1, var konsult eller frilansare för Stephen på SLL-IT

linje

 

images

”Stephen is highly technical, but also very competent in economic affairs. He has a good overall understanding of organizational dynamics. He is also talented in building up pleasant atmospheres among groups he belongs to. He is always trying to find positive natures within colleagues he interacts and doing his best to encourage them. It appeared to me that his greatest focus was integration of complicated medical IT environments but even of co-workers involved. He is also a devoted father and I am truly touched by his warm thoughts toward his family. This proves his humane nature which is highly desirable of a person who manages a group of people.”

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 07.37.53— Miyuki Arnqvist, Database Consultant, TRIII, var anställd på ett annat företag och jobbade med Stephen på SLL-IT

referenser